skip to Main Content

Stosujemy zaawansowane rozwiązania do archiwizacji danych, aby uchronić Klientów przed ich nieodwracalną utratą i zapewnić im łatwy, błyskawiczny dostęp do informacji.

Zapobiegamy przestojom w pracy, stratom finansowym i utracie zaufania Klientów oraz innym skutkom bezpowrotnej utraty danych. W celu gromadzenia i ochrony informacji wykorzystujemy autorski system archiwizacji i backupu.

Usługi

 • Archiwizacja danych na nośnikach fizycznych
 • Archiwizacja danych w chmurze
 • Przechowywanie kopii danych poza firmą (np. na wypadek pożaru)
 • Pomoc w wyborze systemów archiwizacji danych
 • Pozyskiwanie licencji i wdrażanie rozwiązań
 • Nadzór nad działaniem systemów archiwizacyjnych
 • Szkolenia dla pracowników

Korzyści

 • Zapobieganie skutkom błędów użytkowników, awarii sprzętu i ataków hakerskich.
 • Zautomatyzowany proces archiwizacji, niewymagający zaangażowania użytkowników.
 • Archiwizowanie danych na bieżąco, w trakcie tworzenia i edycji plików.
 • Możliwość szybkiego przywrócenia skasowanych danych.
 • Stały nadzór nad procesami archiwizacji.
 • Dostęp do danych z dowolnego miejsca i urządzenia podłączonego do Internetu dzięki wykorzystaniu archiwizacji w chmurze.

Współpraca

Posiadamy infrastrukturę, która pozwala nam obsługiwać nawet firmy posiadające liczne oddziały w kraju. Konstruujemy umowy uwzględniające indywidualne potrzeby naszych klientów. Skutecznie koordynujemy prace archiwizacyjne i umożliwiamy korzystanie z zasobów informacyjnych pracownikom różnych filii przedsiębiorstwa.

Back To Top