skip to Main Content

Ochrona danych osobowych

Do postanowień niniejszego artykułu mają zastosowanie pojęcia i ich interpretacje zawarte w ustawie o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku, dz. U. 2016 roku, poz. 922 ze zm. („Ustawa”). Informujemy, że Administratorem danych osobowych, których przetwarzanie jest konieczne dla umożliwienia nam świadczenia usług jest GRUPA EXCEPTION SP Z O O z siedzibą: 62-081 Baranowo, ul. Topazowa 7,. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: [email protected]

.
Dane osobowe przetwarzane będą jedynie w celu i zakresie niezbędnym do zrealizowania postanowień niniejszej Umowy. Przy przetwarzaniu danych podjęte zostaną odpowiednie techniczne i organizacyjne środki przeznaczone do ochrony przed nieupoważnionym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem danych osobowych, oraz przed przypadkową utratą lub zniszczeniem bądź uszkodzeniem danych osobowych. Jako Strona umowy i pomiot korzystający ze świadczeń nią objętych masz prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania i sprostowania oraz (w zakresie wynikającym z przepisów) do usunięcia, ograniczenia przetwarzania i wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Danych osobowych nie będziemy przechowywać dłużej niż potrzebujemy, a ich podanie jest dobrowolne lecz niezbędne do realizacji świadczeń wynikających z Umowy. Nie będziemy również podzlecać przetwarzania danych osobowych bez uprzedniej pisemnej zgody Strony z wyjątkiem starannie wybranych dostawców realizujących określone funkcje w naszym imieniu (np. firmy pomagające nam w świadczeniu: usług dla klientów, usług technologicznych, przechowywaniu i łączeniu danych, przetwarzaniu płatności i dostarczaniu zamówień). Będąc Stroną Umowy posiadasz również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego dla przetwarzania danych (PUODO).

 

Używamy ciasteczek do celów statystycznych aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Jeżeli chcesz przejrzeć lub zmienić swoje ustawienia związanie z użyciem plików COOKIES kliknij poniżej.

[gdpr_preferences text=Ustawienia cookies”]

 

 

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Nie chcesz już korzystać z naszych usług? Bardzo nam przykro. Oczywiście masz pełne prawo do usunięcia swojego konta, zrobisz to klikając poniżej. Pamiętaj Twoje dane zostaną usunięte na zawsze i nie będzie już możliwości odzyskania konta.

[gdpr_request_form type=delete]

Chcesz sprawdzić jakiego rodzaju dane zebraliśmy? Możesz pobrać wszystkie powiązane z Twoim kontem dane za pomocą poniższego przycisku.

[gdpr_request_form type=export-data]

Zgłoś naruszenie prywatności!

[gdpr_request_form type=complaint]

Back To Top